Regulamin

Kliknij interesujący Cię wolny termin, aby przejść do formularza rezerwacji

Warunki szczególne wynajmu apartamentów nr 31 oraz 33 w Kołobrzegu ul.Jagiellońska 11.

I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w prywatnych apartamentach MARiELA w Kołobrzegu ul. Jagiellońska 11. Umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

II.Rezerwacja

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 22.00 pod numerem +48 662 372 400, e-mail: mariela.kolobrzeg@gmail.com, bądź poprzez portal Booking.com.
 2. Dane, które należy podać to:dane osobiste, termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 3. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 4. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wynajmującego oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 5. Płatność za pobyt w 100% Najemca wpłaca gotówką bądź Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (w PLN) w dniu przyjazdu. 

III.Warunki umowy najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem apartamentu a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, woda, WiFi, ogrzewanie w sezonie grzewczym).

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.

 3. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 22.00.

 4. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.

 5. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu, (w miarę możliwości dostępności apartamentu).

 6. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

 7. Procedura przekazania kluczy w dniu przyjazdu, wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Właściciela obiektu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.

 10. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

 11. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

 12. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

 13. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

IV.Obowiązki Najemcy

 1. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 2. Najemca zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

 4. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Wynajmującego.

 5. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej w kwocie 300.00 PLN.

 6. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia (poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych) jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.

V.Zmiany w rezerwacji

 1. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie. 

 2. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku przyczyn obiektywnych (siła wyższa) apartament nie spełnia wymogu używalności . Jeśli rezerwacja była opłacona, nastąpi zwrot kosztów rezerwacji, ewentualnie zamiana na inny apartament, jeśli będzie dostępny.

VI.Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

 1. W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII.Zwierzęta

 1. W apartamencie zwierzęta nie są akceptowane.

VIII.Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 2. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.

IX.Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Życzymy miłego pobytu